Wyniki

Tytuł MANAGERA ROKU otrzymuje:

(...)

Zanim ogłosimy wyniki pragniemy podziękować p. Annie Pych, prezes Fundacji "Będzie Dobrze" - organizatora naszego konkursu za otwartość na innowację i ogromne wsparcie, a także za ciepłe przywitanie znakomitych gości na gali podsumowującej projekt.

Fundaja "Będzie Dobrze" przyznała nagrodę specjalną "SPOŁECZNĄ" za najlepszy wskaźnik zadowolenia pracowników na przestrzeni całej gry finałowej. Takim wynikiem pochwalić się może zespół SKAWINA reprezentujący Zespół Szkół Łączności w Krakowie.

Dziękujemy p. Posłowi Janowi Dudzie za patronat i ciepłe słowa do uczestników. Były przedsiębiorca, obecnie polityk w naszych uczestnikach widzi kreatorów gospodarki naszego kraju. A z takim doświadczeniem, jakim było kierowanie dwoma przedsiębiorstwami w naszych symulacjach, na pewno zajdziecie daleko.

Dziękujemy p. prof. Krzysztofowi Machaczce, reprezentującemu patrona głównego - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który z zainteresowaniem śledził losy naszych przedsiębiorców i wskazał im drogę na przyszłość. Być może jednym z jej etapów będzie UEk?

Pani Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego jest ogromnym zwolennikiem naszego projektu. Od dnia, gdy osobiście wręczyła Fundacji promesę na finansowanie projektu, do dzisiejszej gali, gdy goraco pochwaliła i projekt i przede wszystkim uczestników oraz ich opiekunów - nauczycieli. 

Pan dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - fundatora nagród rzeczowych dla wszystkich filanistów i ich opiekunów podkreślił rolę nauczyciela, jako pośrednika między oczekiwaniami młodych obywateli, a programami nauczania. Dziękujemy za patronat i wsparcie.

I konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.