Weekendowa zagadka

Ogłaszamy konkurs dla wszystkich miłosników naszego konkursu. Na osobę, która pierwsza poda prawidłową odpowiedź czekają upominki konkursowe. 
Prosimy o odpowiedź pocztą e-mail na skrzynkę kontaktową konkursu z odpowiedzią na pytanie i danymi adresowymi (do wysyłki nagrody). 

Pytanie konkursowe: jaka osoba obserwuje nasze zmagania i potwierdziła to poniższym podpisem?

W treści prosimy o krótkie uzasadnienie - opis swojej odpowiedzi.

zagadka

I konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.