Zgłoszenie

Zgłoszenia zespołu dokonuje nauczyciel, bedący opiekunem zespołu. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela, pełną nazwę i adres szkoły oraz wstępną nazwę zespołu, a także dane kontaktowe do opiekuna - adres e-mail oraz nr telefonu.

I konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.