Nasi kolejni partnerzy

Do grona partnerów konkursu dołaczają nowe, znaczące instytucje. Forum Obywatelskiego Rozwoju to wyspa profesjonalizmu na morzu otaczającej nas dezinformacji. Od 15 lat FOR staje na straży naszej gospodarki, wychodząc z załozenia, że wolny rynek - i wszyscy, co o nim od wieków mówią - to lekarstwo na wszelkie gospodarcze zło. Czego i tu, podczas konkursu doświadczamy. W tym roku profesor Balcrowicz osobiście podpisze naszym finalistom swoją nową książkę „Odkrywając wolność 2. W obronie rozumu”.

Nowość w edukacji reprezentuje Projekt Zmiana. To nasz nowy partner, który zaproponował szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów o nowym spojrzeniu na edukację. Poznajcie naszego partnera.

III konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.