Wyjście na "ostatnią prostą"

W biznesie nie ma wyznaczonej "Mety", możemy ewentualnie wyznaczać sobie jakieś przejściowe cele. Zwykle zakładając firmę nie myslimy o konkretnej dacie jej zamknięcia. W naszej zabawie w dniu 23.11 zakończymy gry eliminacyjne. Jakiś etap w życiu firmy zamkniemy, ale zespoły - w co wierzymy, będą kontynuować swoją przygodę z biznesem. Czy to w naszym finale, czy w prawdziwych realiach swoich firm, a może po prostu ucząc się o tym dalej.

Życzymy wszystkim powodzenia, a dziś w "RANKINGACH" publikujemy wynik lipca oraz wyniki skumulowane.

III konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.