konkurs

O konkursie

Zapraszamy do IV edycji konkursu MANAGER ROKU.

Zapraszamy do śledzenia i kibicowania uczestnikom. 

Konkurs zarządzania firmą "Manager Roku" to dwumiesięczne zawody w kierowaniu firmą. 3-osobowe zespoły uczniów wcielą się w role zarządów firm i będą nimi kierować przez kilka etpów gry, planując jej rozwój, zdobywając klientów i analizując sytuację na rynku.

Nasz konkurs organizowany jest przy finansowaniu przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Skierowany jest do ucznów szkół średnich województwa małopolskiego, a zwycięski zespół uzyskuje tytuł MANAGERA ROKU. Organizator przewidział cenne nagrody zarówno dla zwycięzców, finalistów, jak i dla uczestników projektu i ich nauczycieli - opiekunów, Konkurs rozgrywany jest z wykorzystaniem Branżowych Symulacji Biznesowych firmy REVAS z Rzeszowa. 

MANAGER ROKU cieszy się niesłabnącą renomą. W 2023 roku oficjalnymi patronami są:

 • marszałek województwa małopolskiego p. Witold Kozłowski
 • poseł na sejm RP p. Jan Duda
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 • prezes Fundacji Będzie Dobrze w Starym Sączu p. Anna Pych
 • dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
 • rektor WSB-NLU w Nowym Sączu dr Dariusz Woźniak
 • prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie prof. Leszek Balcerowicz

Decyzje konkursowe podejmowane są w kolejnych etapach wejścia na rynek - w konkursie dwa razy w tygodniu, przez 7-10 rund. Uczestnicy konkurują z innymi wirtualnymi firmami w jednej z branż gospodarki. Zarządy firm podejmują decyzje związane z:

 • uruchomieniem firmy i umiejscowieniem jej na rynku (zaprojektowanie logo, wybór nazwy firmy, opis jej misji);
 • wydatkami na rozpoczęcie działalności (przygotowanie miejsc na stanowiska pracy, wyposażenie stanowisk, dobór pracowników i ich zatrudnienie);
 • przygotowaniem oferowanych usług;
 • kalkulacjami produktu (dobór dostawców, opracowanie strategii cenowych).

W kolejnych etapach firmy zaczną konkurować ze sobą na rynku, będą musiały zmierzyć się z koniecznością podejmowania bieżących decyzji, na podstawie analizy sytuacji na rynku, nie zapominając o decyzjach strategicznych.

Przedsiębiorstwa walczą o jak najlepszy wynik ekonomiczny po ostatnim etapie rozgrywki. Konkurs składa się z dwóch rund - gry eliminacyjnej, trwającej około -8 tygodni (październik - grudzień). Z rundy pierwszej wyłonieni zostaną finaliści (8 najlepszych zespołów, po 2 najlepsze zespoły z każdej rozgrywki eliminacyjnej) - którzy rozegrają ze sobą rozgrywkę finałową (on-line, w ciągu 2 dni). 

więcej

Wartościowe nagrody

Zwycięzca rozgrywki finałowej otrzymuje tytuł "Managera Roku"

Konkurs przewiduje dyplomy i zaświadczenia dla uczestników, nauczycieli i szkół, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Dzięki dofinansowaniu w ramach grantu Województwa Małopolskiego pod nazwą "Małopolska! Postaw na edukację!" na nagrody przeznaczono sumę 10 000 zł.

Nagrodą główną są bony edukacyjne dla 8 szkół, uczniowie których awansowali do finałowej rozgrywki. Bon o wartości 500 zł każdy może być wykorzystany na realizację usług firmy Revas.pl - autora Branżowych Symulacji Biznesowych przez każdą ze szkół.

Nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze zespoły z rozgrywki finałowej, pozostali finaliści upominki. Każdy uczestnik drogą e-mail otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie.

więcej

konkurs

Patronat honorowy

naszemu konkursowi patronują:

Marszałek województwa małopolskiego
Witold Kozłowski

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. Stanisław Mazur

Partnerzy

konkurs wspierają:

IV konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.