konkurs

>> W pierwszej rundzie uczestnicy zarządzać będą salonem fryzjerskim<<

Manager roku, organizowany przez Fundację "Będzie Dobrze" ze Starego Sącza, to konkurs oparty o Branżowe Symulacje Biznesowe firmy REVAS z Rzeszowa. Uczniowie w 3-osobowych zespołach wcielają się w zarząd firmy i podejmują strategiczne decyzje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Decyzje podejmowane w kolejnych etapach wejścia na rynek i mierzenia się z konkurencją w jednej z branż, to decyzje związane z:

  • uruchomieniem firmy i umiejscowieniem jej na rynku (zaprojektowanie logo, wybór nazwy firmy, opis jej misji);
  • wydatkami na rozpoczęcie działalności (przygotowanie miejsc na stanowiska pracy, wyposażenie stanowisk, dobór pracowników i ich zatrudnienie);
  • przygotowaniem oferowanych usług;
  • kalkulacjami produktu (dobór dostawców, opracowanie strategii cenowych).

W kolejnych etapach firmy zaczną konkurować ze sobą na rynku, będą musiały zmierzyć się z koniecznością podejmowania bieżących decyzji, na podstawie analizy sytuacji na rynku, nie zapominając o decyzjach strategicznych.

Przedsiębiorstwa walczą o jak najlepszy wynik ekonomiczny po ostatnim etapie rozgrywki. Konkurs składa się z dwóch rund - gry eliminacyjnej, trwającej około 3 tygodni (listopad). Z rundy pierwszej wyłonieni zostaną finaliści (8 najlepszych zespołów) - którzy rozegrają ze sobą rozgrywkę finałową (w pierwszych dniach grudnia). Zwycięzcy finału otrzymają tytuł "Managera roku", uczestnicy finałów (uczniowie, nauczyciele i szkoły) nagrody.

więcej

Wartościowe nagrody

Zwycięzca rozgrywki finałowej otrzymuje tytuł "Managera Roku".

Konkurs przewiduje dyplomy i zaświadczenia dla uczestników, nauczycieli i szkół, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Dzięki dofinansowaniu w ramach grantu Województwa Małopolskiego pod nazwą "Edukacja - zdalnie i cyfrowo" na nagrody przeznaczono sumę 10 000 zł.

Nagrodą główną są bony edukacyjne dla 8 szkół, uczniowie których awansowali do finałowej rozgrywki. Bon o wartości 500 zł kazdy może być wykorzystany na realizację usług firmy Revas.pl - autora Branżowych Symulacji Biznesowych przez każdą ze szkół.

Nagrody rzwczowe otrzymają trzy pierwsze zespoły z rozgrywki finałowej, pozostali finaliści upominki. Każdy uczestnik drogą e-mail otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie.

więcej

konkurs

Patronat honorowy

naszemu konkursowi patronują:

Marszałek województwa małopolskiego
Witold Kozłowski

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. Stanisław Mazur

Partnerzy

I konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.