Konsultacje, Q & A

W dniach rozgrywki finałowej uruchomona będzie platforma videokonferencji dla uczestników. Przed rozpoczęciem gry finałowej, w dniu 2 grudnia nastąpi krótka odprawa uczestników z omówieniem warunków organizacyjnych rozgrywki.
Przez czas gry dostępni będą trenerzy branżowych symulacji biznesowych.

Zapraszamy także do kontaktu podczas gali finałowej, przewidziano wiele niespodzianek, wyróznień i ciekawostek.

Do Państwa dyspozycji są trenerzy wirtualnych symulacji biznesowych.

W rundzie eliminacyjnej do dyspozycji uczniów i opiekunów dyżuruje konsultant, trener branżowych symylacji biznesowych, p. Krzysztof Ciurka. Ponizej harmonogram dyżurów (ponadto 24 godziny na dobę otwarty jest formularz on-line oraz adresy e-mail. Pan Krzyszfof wyjaśni wszelkie wątpliwości wysłane do niego pocztą do terminu kolejnych konsultacji. Kontakt: kciurka@revas.pl, 500-666-147

Etap 1 16/11/2020 (poniedziałek) 14:00 - 15:00
Etap 2 18/11/2020 (środa) 14:00 - 15:00
Etap 3 20/11/2020 (piątek) 14:00 - 15:00
Etap 4 23/11/2020 (poniedziałek) 14:00 - 15:00
Etap 5 25/11/2020 (środa) 14:00 - 15:00
Etap 6 27/11/2020 (piątek) 14:00 - 15:00

Instrukcje na kolejny etap (na przykładzie biura podróży) zawierają filmy:


Pytania i odpowiedzi (Q&A).

Poniżej publikujemy najczęstsze pytania i odpowiedzi, mogące pomóc w obsłudze symulacji.

Q: Jak działa spłacanie kredytu, tj. czy rata spłaca się każdego miesiąca automatycznie?

A: Tak. Rata spłaca się automatycznie, zgodnie z harmonogramem spłat.

Q: Czy w rundzie pierwszej planujemy popyt na styczeń, czy na luty?

A: W pierwszej rundzie, na pierwszą rundę (ale w pierwszej rundzie jeszcze nie mamy możliwości sprzedażowych), w drugiej na luty, itd...

Q: Jak duży wpływ na zadowolenie klientów ma jakość zasobów i usługi?

A: Te decyzje mają wpływ na zadowolenie klientów. Ale proszę wziąć pod uwagę, że o zadowolenie klientów walczą także konkurenci, co przekłada się na zadowolenie "naszych" klientów. Gracze powinni samodzielnie obserwować wpływ jakości zasobów na satysfakcję klientów i na tej podstawie wyciągać stosowne wnioski.

Q: Jaka, mniej wiecej, jest elastyczność cenowa popytu (bliżej do idealnie elastycznego, czy do idealnie sztywnego)?

A: Autorzy symulacji starali się uwzględnić wszelkie czynniki wpływające na popyt, zarówno te, które kreują gracze, jak i pozostałe. Gracze powinni samodzielnie obserwować wpływ zmiany popytu na zmianę ceny i na tej podstawie wyciągać stosowne wnioski. 

Q: Czy wybór biura rachunkowego obowiązuje dopiero na następną rundę, czy wpisy będą liczone już z bieżącej rundy? Co zalicza się do wpisów?

A: Zgodnie z Instrukcją obsługi: "Do prowadzenia księgowości swojej firmy zatrudniasz biuro rachunkowe. Zajmie się ono księgowaniem wszystkich faktur, przygotowaniem umów i rachunków dla Twoich pracowników, a także prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Wybierając biuro rachunkowe zwróć uwagę na koszty, jakie będziesz ponosić. Zwykle opłata w biurze rachunkowym składa się ze stałej opłaty abonamentowej oraz opłaty uzależnionej od ilości wpisów, czyli dokumentów, które będą zaksięgowane przez biuro. Znając mniej więcej liczbę dokumentów (faktur, rachunków itp.) możesz zaprognozować koszty związane z usługami biura i wybrać najlepsze".
Wybór biura rachunkowego w rundzie 1 będzie odbywał się na podstawie wpisów z rundy 1. W każdej kolejnej rundzie można dokonać zmiany biura rachunkowego, albo wariantu abonamentowego. Biuro rachunkowe bierze pod uwagę liczbą wpisów w danym miesiącu. Na liczbę wpisów składają się: rachunki, faktury - czyli dokumenty sprzedażowe oraz kosztowe (zakupy, wynagrodzenia, opłaty itp.)

Q: Dlaczego nie mogę wysłać decyzji (komunikat o błędach)?

A: Symulacja sprawdza wpisane decyzje pod kątem technicznym i matematycznym. Najczęstszym błędem jest brak zasobów do realizacji usług (za mało godzin pracy pracownika, brak jakiegoś zasobu itp.). Przycisk "napraw błąd" przekierowuje do miejsca, gdzie stwierdzono błąd. Szczegółowy opis analizy błędów w dostępnych filmach firmy Revas.

Q: Czy wymagany jest podział ról w zarządzie, jakie to ma znaczenie?

A: Podział obowiązków to naturalna rzecz w zarządzaniu. Wiąże się także z obowiązkami i odpowiedzialnością za decyzje. Możliwe jest przydzielenie wszystkich obowiązków kazdemu z uczestników - w takim przypadku na zespole ciąży odpowiedzialność za decyzje i konieczność konsultowania ich, co w Waszym przypadku jest dobrym rozwiązaniem. Nie wolno zapomnieć o przydzieleniu każdego z zakresu decyzji przynajmniej jednemu członkowi zarządu - w przeciwnym razie zablokujecie sobie możliwość podejmowania decyzji.

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu - Fundacja "Będzie Dobrze" ul. Batorego 23, 33-340 Stary Sącz, w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż podane w formularzu dane po zakończeniu obsługi zgłoszenia, nie są nigdzie przechowywane w żadnej postaci. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

I konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.