Patronat honorowy, komitet honorowy, partnerzy

Patronat honorowy

  • Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jan Duda - poseł ziemi sądeckiej
  • Prof. dr hab. Stanisław Mazur - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie www.for.org.pl
  • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Nagroda specjalna 

  • Jan Duda - poseł ziemi sądckiej
  • Maciej Rogóż - radny miasta Nowy Sącz, nagroda dla najlepszej drużyny reprezentującej Nowy Sącz

Komitet honorowy

  • Radny miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż
  • Prezes Fundacji Będzie Dobrze

PARTNERZY:

Województwo małopolskie

Jest fundatorem konkursu i nagród. W projekcie małych grantów Fundacja "Będzie Dobrze" pozyskała fundusze w ramach programu "Edukacja - zdalnie i cyfrowo"

Mieszkańcy województwa małopolskiego

W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w programie Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych https://bo.malopolska.pl/index.php/wyniki/wyniki-4-edycji obywatele naszego województwa w głosowaniu wybrali projekt, pozwalający szkołom na korzystanie z branżowych symulacji biznesowych.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Celem jest też odpowiednio zmniejszanie poparcia i wzmacnianie w społeczeństwie oporu wobec rozwiązań idących w przeciwnych kierunkach. www.for.org.pl

Fundacja Będzie Dobrze

Jest organizatorem pierwszej edycji konkursu Manager Roku.
www.bedziedobrze.pl 

Fundacja zaprasza na swoją stronę www oraz profil na fb. Aktualnie budujemy dom dla owdowiałej Pani Doroty z miejscowości Trzetrzewina. Każdy gest jest dla nas ważny!

 Firma Revas

Firma Revas z Rzeszowa jest autorem branżowych symulacji biznesowych i w ramach współpracy udostępnia i wspiera technicznie obsługę konkursu. 

Stowarzyszenie Europe4Youth

Stowarzyszenie promuje i wspiera młodych ludzi - Europejczyków przyblizając im rolę Unii Europejskiej, wskazując szanse i możliwości.
Szcegóły na https://europe4youth.eu/

Finaliści konkursu - 8 szkół w ramach nagród otrzyma ich flagowy produkt - grę edukacyjną EU on the Board i rozegra ją w Krakowie po zakończeniu konkursu.

www.revas.pl

Patroni medialni:

 www.sadecki.news

Zapraszamy firmy i instytucje do współpracy.

W zamian za wsparcie oferujemy tytuł partnera konkursu, umieszczenie materiałów promocyjnych. Uczniowie, którzy zaproszą sponsorów - mogą liczyć na dodatkowe, wirtualne środki w symulacji.

II konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.