Poznaj patronów konkursu

W 4 roku konkursu MANAGER ROKU prezentujemy naszych patronów.

Patroni honorowi:

p. Witold Kozłowski - marszałek Województwa Małopolskiego

p. prof. dr hab. Stanisław Mazur - rektor Unowersytetu Ekonomicznego w Krakowie

p. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

dr Dariusz Woźniak - rektor Wyższej Szkoły Biznesu WSB-NLU w Nowym Sączu

dr Łukasz Cieślik - dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Patroni:

prof. Leszek Balcerowicz i Forum Obywatelskiego Rozwoju w Warszawie

 

IV konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.