WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
>>MANAGER ROKU 3<<
KONKURS DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

wrzesień - grudzień 2022

konkurs

Zapraszamy do śledzenia i kibicowania uczestnikom. 

Zapraszamy do III edycji konkursu MANAGER ROKU.

Konkurs zarządzania firmą "Manager roku" organizowany jest pod patronatem i przy finansowaniu przez WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Skierowany jest do ucznów szkół srednich małopolski, w którym młodzież w 3-osobowych zespołach wciela się w zarząd firmy i rozpoczyna, a w kolejnych etapach kieruje firmą i konkuruje z innymi zespołami na rynku określonej branży. Konkurs oparty jest o Branżowe Symulacje Biznesowe firmy REVAS z Rzeszowa. 

Decyzje podejmowane są w kolejnych etapach wejścia na rynek- w konkursie dwa razy w tygodniu, przez 7-10 rund i mierzenia się z konkurencją w jednej z branż. Zarządy firm podejmują decyzje związane z:

  • uruchomieniem firmy i umiejscowieniem jej na rynku (zaprojektowanie logo, wybór nazwy firmy, opis jej misji);
  • wydatkami na rozpoczęcie działalności (przygotowanie miejsc na stanowiska pracy, wyposażenie stanowisk, dobór pracowników i ich zatrudnienie);
  • przygotowaniem oferowanych usług;
  • kalkulacjami produktu (dobór dostawców, opracowanie strategii cenowych).

W kolejnych etapach firmy zaczną konkurować ze sobą na rynku, będą musiały zmierzyć się z koniecznością podejmowania bieżących decyzji, na podstawie analizy sytuacji na rynku, nie zapominając o decyzjach strategicznych.

Przedsiębiorstwa walczą o jak najlepszy wynik ekonomiczny po ostatnim etapie rozgrywki. Konkurs składa się z dwóch rund - gry eliminacyjnej, trwającej około 4 tygodni (październik - listopad). Z rundy pierwszej wyłonieni zostaną finaliści (8 najlepszych zespołów, po 2 najlepsze zespoły z każdej rozgrywki eliminacyjnej) - którzy rozegrają ze sobą rozgrywkę finałową (on-line, w ciągu 2 dni, na początku grudnia). Zwycięzcy finału otrzymają tytuł "Managera Roku", uczestnicy finałów (uczniowie, nauczyciele i szkoły) nagrody.

więcej

Wartościowe nagrody

Zwycięzca rozgrywki finałowej otrzymuje tytuł "Managera Roku"

Konkurs przewiduje dyplomy i zaświadczenia dla uczestników, nauczycieli i szkół, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe.

Dzięki dofinansowaniu w ramach grantu Województwa Małopolskiego pod nazwą "Małopolska! Postaw na edukację!" na nagrody przeznaczono sumę 10 000 zł.

Nagrodą główną są bony edukacyjne dla 8 szkół, uczniowie których awansowali do finałowej rozgrywki. Bon o wartości 500 zł każdy może być wykorzystany na realizację usług firmy Revas.pl - autora Branżowych Symulacji Biznesowych przez każdą ze szkół.

Nagrody rzeczowe otrzymają trzy pierwsze zespoły z rozgrywki finałowej, pozostali finaliści upominki. Każdy uczestnik drogą e-mail otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie.

więcej

konkurs

Patronat honorowy

naszemu konkursowi patronują:

Marszałek województwa małopolskiego
Witold Kozłowski

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
dr hab. Stanisław Mazur

Partnerzy

III konkurs zarządzania firmą - Manager Roku

Śledź zawody najlepszych szkół w Małopolsce o tytuł Managera Roku!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa małopolskiego.